Staratelj sam bratu imam pitanje za vas on je psihicki bolesnik, ima šifru f20 šizovrenija predavao sam Centru za socijalni rad da mi pomognu oko ostvarivanja primanja jer sam ja bez IKAKVOG PRIMANJA NEZAPOSLEN odbili su me. Da li imam kakvo pravo na primanje? …..Hvala

Poštovani,

Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2011) pravo na novčanu socijalnu pomoć imaju prema članu 81. pojedinci, odnosno porodice koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih iznosa ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći koji je utvrđen zakonom.

Članom porodice se smatraju supružnici, vanbračni partneri, deca i srodnic u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, kao i srodnici u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva pod uslovom da žive u istom domaćinstvu. Da bi mogao da ostvari pravo na novčanu socijalnu pomoć pojedinac, odnosno prodica, mora da ispuni opšte uslove koji su definisani članom 82:

 

“1) ako nema drugih nepokretnosti, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice i zemljišta u površini do 0,5 hektara;

2) ako pojedinac, odnosno član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć u smislu ovog zakona;

3) ako pojedinac, odnosno član porodice ne poseduje pokretnu imovinu čijim korišćenjem ili otuđenjem, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, može da obezbedi sredstva u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći koja bi mu bila utvrđena po ovom zakonu u momentu podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć;

4) ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć mogu ostvariti i pojedinac koji je nesposoban za rad, odnosno porodica čiji su svi članovi nesposobni za rad, ako pored stambenog prostora koji odgovara potrebama porodice imaju zemljište u površini do jednog hektara.

Izuzetno, pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica koji ne ispunjava uslove iz stava 1. tačka 1) i stava 2. ovog člana ako centru za socijalni rad da saglasnost za upis hipoteke na svoje nepokretnosti radi obezbeđenja namirenja potraživanja u visini valorizovanog iznosa isplaćene novčane socijalne pomoći.

Odgovarajućim stambenim prostorom, u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, smatra se soba po članu porodice, odnosno dve sobe za lice koje ostvaruje pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu, odnosno uvećanu novčanu naknadu za pomoć i negu.

Način namirenja potraživanja, način valorizacije i druga pitanja od značaja za namirenje potraživanja propisuje ministar nadležan za socijalnu zaštitu.”

Dakle, Vaš brat i Vi ste u drugom stepenu pobočnog srodstva, ukoliko živite u istom domaćinstvu i ispunjavate uslove navedene u članu 82. onda imate pravo na novčanu socijalnu pomoć.

 

Mladi Pro Bono

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office