Poštovani, Treba mi savet! Deda mi je preminuo prošle zime, a baba mnogo pre njega. Stariji sin ( moj stric) od je preminuo pre svog oca (mog dede). Mlađi sin (moj otac) je dalje živ. Moj stric pre nego što je preminuo je bio u bračnoj zajednici sa svojom ženom (strinom) i u tom braku je imao dve ćerke koje su sada punoletne i jedna od njih je u bračnoj zajednici. Moj otac ima dva sina koji su takođe punoletni. Interesuje me ko sve ima pravo nasledstva?

Poštovani,

Prema pravilim zakonskog nasleđivanja koja su definisana članovima 8 – 38.  Zakona o nasleđivanju Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) pravo na deo zaosavštine imaju: Vaš otac i Vaš stric. Svaki od njih ima pravo na jednu polovinu. Pošto je stric preminuo  njegov deo se će po pravu predstavljanja raspodeliti na tri jednaka dela između supruge i dece.

 

Mladi Pro Bono