Poštovani, planiram da pokrenem ostavinsku raspravu jer supruga i ja cekamo dete i želim da bude obezbeđeno u budućnosti. Situacija je sledeća: moj otac je bio sa mojom majkom u vanbračnoj zajednici x godina , od mog rođenja pa do majčine smrti, s tim što je otac pre stupanja u tu zajednicu, ozidao kuću i imao imanje koje je nasledio od svojih roditelja. Majka iz prvog braka ima sina i ćerku. Nekim usmenim dogovorom kada se spomene nasledstvo dogovorili smo se da bratu ostane majčina kuća i imanje, sestra da uzme imanje i kuću koja je pripadala njihovom ocu, a da meni ostane ova kuća koju je sazidao moj otac i u kojoj zivim otkako sam se rodio. Zanima me da li oni imaju prava na nasledstvo što se tiče ove kuće, jer sestra uporno tvrdi da želi svoj deo ove kuće, pa bi mi značilo da odgovorite da znam šta da radim.

Poštovani,

Zakon o nasleđivanju “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS)

Član 8 stav 1-

Na osnovu zakona, ostavioca nasleđuju: njegovi potomci, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegov bračni drug, njegovi roditelji, njegovi usvojioci, njegova braća i sestre i njihovi potomci, njegovi dedovi i babe i njihovi potomci i njegovi ostali preci.

Dakle, prema članu 8 stav 1 Zakona o nasleđivanju, vanbračni partneri nisu predviđeni kao zakonski naslednici. Vanbračni partneri ne ubrajaju se ni u red nužnih naslednika. Vanbračni partner ne može da nasleđuje putem samog zakona već putem testamenta.

Zakon o nasleđivanju Član 9 stav 1 i 2-

Prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug.

Ostaviočeva deca i bračni drug nasleđuju na jednake delove

Porodični zakon “Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon

Član 168

(1) Imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu.

(2) Imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava predstavlja njegovu posebnu imovinu.

Ista pravila se primenjuju i na imovinu vanbračnih partnera. Vaš otac je imanje nasledio i kuću sazidao pre stupanja u vanbračnu zajednicu, što znači da ono čini njegovu posebnu imovinu i ulazi u njegovu zaostavštinu.

Na osnovu informacija koje ste izložili, kuća predstavlja posebnu imovinu Vašeg oca ( a ne zajedničku imovinu sa Vašom majkom, u kom slučaju bi imovina pripadala i Vašoj majci, a nju bi nasleđivali Vi, Vaša sestra i brat), i predstavlja zaostavštinu Vašeg oca, koju nasleđujete samo Vi, jer Vaša sestra i brat nisu deca Vašeg oca. Dakle, Vaša sestra nema pravo na kuću.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu