Poštovani, u vanbračnoj zajednici bila sam svega par meseci i imam vanbračnu kćer x meseci. Dete sam zavela na moje prezime, s tim da nisam navela ko je otac deteta zbog problema koji sam imala u trudnoći s mužem… Otac dolazi povremeno, ne plaća alimentaciju ne kupuje ništa detetu, dolazi samo da me uznemirava i ucenjuje me preko deteta da budem s njim… Molim vas za pomoć, interesuje me kakva je procedura, i koja prava ima otac vanbračnog deteta, da li postoji mogućnost da kasnije dobije starateljstvo nad njim? Molim vas pomozite…. Unapred hvala

Poštovana,

Roditeljsko pravo nastaje rođenjem deteta, odnosno priznanjem i to nema veze sa činjenicom da li je dete rođeno u braku ili vanbračnoj zajednici.

Prema Ustavu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS” br. 98/2006 ) član 62. vanbračna zajednica je izjednačena sa bračnom, a članom 64. izjednačena su prava dece rođene u braku i van njega. Dakle, otac vanbračnog deteta ima ista prava kao i otac deteta koje je rođeno u braku. Pre svega potrebno je da otac prizna dete kako bi mogao da vrši roditeljsko pravo. Priznanje očinstva regulisano je članovima 45 – 56. Porodičnog zakona Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br.18/2005 i 72/2011 – dr. zakon). Otac ima pravo da prizna dete. Izjava o priznanju se može dati pred matičarem, organom starateljstva ili na sudu. Sa priznanjem mora da se saglasi majka deteta. Ukoliko se Vi ne saglasite otac ima pravo da zahteva utvrđivanje očinstva sudskim putem, kao i upisivanje te činjenice u matičnu knjigu rođenih. Roditeljsko pravo u smislu člana 68. Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br.18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) obuhvata pre svega staranje o detetu, odnosno čuvanje, podizanje, vaspitavanje, obrazovanje, zastupanje, izdržavanje te upravljanje i raspolaganje imovinom deteta. Priznanjem otac stiče prava i dužnosti prema detetu. Dakle, priznanjem nastaje i obaveza oca da izdržava dete, te ukoliko ne izvršava svoju obavezu Vi imate pravo da zahtevate od suda da ga odlukom obaveže na plaćanje alimentacije. Isto tako, otac može da traži i starateljstvo nad detetom sudskim putem i tada će sud na osnovu ocene dokaza i iznetih činjenica u postupku odlučiti o tome šta je u najboljem interesu deteta.

 

Mladi Pro Bono