Postovani, radi se o sledecem: Moja majka se prihvata nuznog naslednog dela 19XX god posle smrti oca, i poklanja ga majci koja je prethodno ubedjuje da se svi odreknu (moja tetka i ujak) pa i ona, u njenu korist, da bi se kuca lakse prodala i novac podelio.O tome nema nikakvih zapisa. Svi zive zajedno dok je njena majka 20XX nije tuzbom za iseljenje isterala iz kuce, iako je moja majka materijalno neobezbedjena i bez sredstava za zivot. Sada planiramo tuzbu za povracaj poklona ali nismo sigurni da li su istekli kakvi rokovi za takvo potrazivanje, i ne znamo da li da idemo na ‘grubu nezahvalnost i osiromasenje’ ili na dovodjenje u zabludu, jer se moja majka odrekla u njenu korist na osnovu stalnih, i ispostavilo se laznih, obecanja.

Poštovani,

Odricanje naslednika od svog naslednog dela u korist drugog sanaslednika smatra se kao da je učinjen poklon u smislu člana 216 Zakona o nasleđivanju. Po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika (u ovom slučaju između Vaše majke I njene majke) primenjuju se pravila o poklonu. Vaša majka ima pravo da u redovnom sudskom parničnom postupku traži da se opozove učinjeni poklon i da joj se vrati ono što je poklonila Vašoj babi a zbog osiromašenja poklonodavca (Vaše majke) i zbog neblagodarnosti poklonoprimca (Vaše babe).

Znači, iako Vaša majka ima pravo da pobija poklon koji je učinila, to može uraditi samo pod sledećim uslovima:

Ako je nakon što je učinila poklon znatno osiromašila, odnosno zapala u takvo materijalno stanje da nema dovoljno sredstava za život. Ovim se štiti poklonodvac koji je učinjenim poklonom ostao bez sredstava za život. Koliko vidim iz Vašeg pitanja, Vaša majka se ovaj uslov ispunila.

Ako je poklonoprimac pokazao grubu neblagodarnost. U praksi se kao gruba neblagodarnost smatra: teže ogrešenje o zakonsku I moralnu obavezu poklonoprimca prema poklonodavcu, umišljajno teže krivično delo izvršeno prema poklonodavcu ili članu njegove porodice, nerad I nepošten život poklonoprimca.

Pre­ma prav­nom pra­vi­lu sa­dr­ža­nom u pa­ra­gra­fu 937 Srpskog građanskog zakonika tu­žba za opo­ziv zbog ne­bla­go­dar­no­sti i      osi­ro­ma­še­nja mo­že se pod­ne­ti u ro­ku do 3 go­di­ne. Rok za­sta­re­lo­sti po­či­nje te­ći od da­na na­stan­ka uzro­ka zbog ko­ga se opo­ziv ugo­vo­ra o po­klo­nu mo­že tra­ži­ti. U Vašem slučaju je taj uzrok taj što se Vaša baba oglušila o vaš usmeni dogovor, kao I moralnu obavezu.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office