Imam 16 godina,da li smem da putujem vozom iz Novog Sada u Beograd bez lične karte? Poneću zdravstvenu knjižicu i školsku,da li mogu biti priveden zbog ovoga?

Poštovani,

Prema Zakonu o ličnoj karti (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 62/2006 i 36/2011) ste dužni kao državljanin stariji od 16 godina da imate ličnu kartu. Osim toga, dužni ste da je nosite sa sobom i pokažete na zahtev službenog lica ovlašćenog za legitimisanje. Član 30 istog zakona uređuje da se lice koje je dužno da ima ličnu kartu, a ne nosi je sa sobom može kazniti novčanom kaznom do 5000 dinara.

Mladi Pro Bono