Poštovani, X godine sam zasnovala radni odnos na neodređeno vreme, sa probnim radom od X meseci. X sam ostala u drugom stanju i poslodavcu odnela doznake i otvorila trudničko bolovanje. Na kućnu adresu mi je stiglo rešenje o otkazu ugovora o radu, u kome je poslodavac izneo niz neistina na račun mog rada i iskoristio ih kao razlog za raskid ugovora o radu jer nisam ispunila očekivanja i nisam zadovoljila na probnom radu pozivajući se na član 36. Zakona o radu. Shodno članu 187. Zakona o radu trudnice su zaštićene ako su radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme, ali je zakon nedorečen po pitanju probnog rada. Rok za tužbu mi još nije istekao i planiram da pokrenem spor protiv poslodavca. Zanima me Vaše mišljenje da li je rešenje otkaza o radu koje mi je poslodavac uručio zakonito. Unapred zahvalna

Poštovana,

Izmenama i dopunama Zakona o radu, propisano je da zaposlenom za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, a koji sa poslodavcem ima sklopljen Ugovor o radu na određeno vreme, rok za koji je zasnovan radni odnos produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo. Dakle, ukoliko je zaposleni zasnovao radni odnos na određeno vreme, a u toku trajanja ovakvog radnog odnosa nastupi neko od navedenih odsustava, radni odnos, odnosno rok na koji je zaključen, se produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Pored navedenog, predviđa se i ništavost Ugovora o radu ako je poslodavcu na dan otkaza poznato postojanje trudnoće ili zaposlena u roku od 30 dana od dana dostave otkaza dostavi potvrdu o trudnoći ovlašćenog organa ili drugog nadležnog organa. Dakle, rešenje o otkazu ugovora o radu bilo bi ništavo u slučaju ako bi u momentu donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato da je zaposlena trudna, odnosno da zaposleni koristi porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta ili odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, ili ako bi ga zaposleni u roku od 30 dana od prijema otkaza, obavestio o postojanju ovih okolnosti i o tome dostavio potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

Mladi Pro Bono