Poštovani, Razvedena sam od X. godine, sporazumni razvod, dva maloletna deteta žive sa mnom (14 i 11 godina) i određena je alimentacija koju otac plaća od Xe za oba deteta. Pošto već tri meseca otac ne plaća alimentaciju, moje pitanje je da li moram da ga tužim, da li mi treba advokat ili mogu to sama da uradim i gde (da li mora u mestu gde on živi ili može u mestu gde živimo deca i ja)? Bojim se da on vise neće plaćati, izgubio je posao, ima novu porodicu i bebu, tako da je moje pitanje na koji ga način naterati da brine i o našoj deci? Takođe, smatram da je X e za oba deteta malo i pitam se kakve su šanse da se traži i dobije uvećanje alimentacije? Inače, ja sam zaposlena i nemam novu porodicu.

Poštovana,
Prema članu 195. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) nedavanje izdržavanja je krivično delo. Dakle, možete protiv bivšeg supruga da podnesete krivičnu prijavu i da uz nju priložite presudu kojom je utvrđena obaveza izdržavanja.
Ovde možete videti primer:

Primer Krivične prijave


Prema članu 164. Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) visina izdržavanja se može smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka. Visina se određuje prema potrebama dece i mogućnostima roditelja koji daje izdržavanje.(član 160) Vi možete da tužite bivšeg supruga i tražite povećanje alimentacije, a sud će procenjujući okolnosti slučaja odlučiti o Vašem zahtevu. Ovaj postupak se pokreće tužbom. Nadležan je osnovni sud na teritoriji na kojoj tužilac ima prebivalište ili osnovni sud na čijoj teritoriji tuženi ima prebivalište.
Ovo možete i sami da uradite, a advokata možete da angažujete ako želite.

Mladi Pro Bono