Poštovani, Otac mi je preminuo, živeo je u inostranstvu sa mojom maćehom sa kojom ima 2 ćerke. U braku su stekli kuću,stan i njivu koja je maćeha prevela na sebe. Pa me zanima,da li on ima pravo i na taj deo što je na nju? I da li ja kao naslednik imam nešto od toga?

Poštovana,
Čl. 171 Porodičnog zakona(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) kaže da je imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku njihova zajednička imovina. Dakle ako su predmetne nepokretnosti na taj način stečene Vi, kao naslednik, imate pravo da zahtevate deobu pomenute zajedničke imovine po čl. 181 PZ-a.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono