Poštovani, Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu od XX.XX.20XX. godine doneta je presuda na moju štetu (činidba), i obavezan sam na plaćanje troškova postupka od XXX dinara u roku od 15 dana od dana prijema presude. Ova presuda je potvrđena presudom Apelacionog suda u Beogradu od XX.XX.20XX. godine. Isplatio sam poveriocu navedeni iznos XX.XX.20XX. godine. Moje pitanje glasi: Da li poverilac u ovom postupku ima pravo na kamatu za period od donošenja prvostepene presude (XX.XX.20XX.g) pa do isplate troškova postupka (XX.XX.20XX. g), odnosno da li je njegovo pravo na isplatu troškova kamate zastarelo? Unapred zahvalan i s poštovanjem.

Poštovani,
Kako kaže čl. 367 Zakona o parničnom postupku(“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014) blagovremeno izjavljena žalba sprečava da presuda postane pravnosnažna u delu koji se pobija žalbom, tj. niste dužni da isplatite kamatu obzirom da ona nije ni tekla do donošenja presude Apelacionog suda.
S Poštovanjem,
Mladi pro Bono