Dobar dan, moj otac je bio auto taksi preduzednik skoro 23 godine i pre 6 meseci je preminuo pa me zanima da li postoji mogućnost da ja nasledim njegovu delatnost. Unapred hvala na pomoći

Poštovani,

Prema članu 91. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon) u slučaju smrti preduzetnika, naslednik koji je poslovno sposoban može nastaviti obavljanje delatnosti na osnovu rešenja o nasleđivanju. Naslednik je dužan da u roku od 30 dana od dana smrti preduzetnika prijavi nastavak obavljanja delatnosti registru (Agenciji za privredne registre) u skladu sa Zakonom o registraciji.

Mladi Pro Bono