Poštovani, Imamo u posedu deo zgrade, koji je otkupljen 1995 god. po tadašnjim Zakonima o otkupu društvenih stanova. Stan je takođe i uknjižen.Ceo objekat sada, po Zakonu o restituciji potražuje naslednik prvog, predratnog vlasnika. Od nas se traži da Agenciji za restuciji dostavimo Ugovor o otkupu, overen , po pretnjom zakonske posledice propuštanja. Ceo taj postupak nas izlaže troškovima. Interesuje me po kom Zakonu smo mi dužni da šaljemo dokumentaciju, pod bilo kakvom pretnjom. Kopije Ugovora su u Sudu deponovane, zar ih ne mogu dobiti po službenoj dužnosti? Unpred zahvalna

Poštovana,

Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srbije (“Sl. list SRJ”, br 33/97 i 31/2001 i “Sl. glasnik RS” br. 30/2010) u članu 58. propisuje da ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili je nerazumljiv ili nepotpun organ koji je primio takav podnesak učiniće sve što treba da se nedostaci otklone i odrediće podnosiocu rok u kom je dužan da to učini.
Ukoliko podnosilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, pa se usled toga ne može dalje postupati po podnesku organ će zaključkom odbaciti takav podnesak.

Članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju Republike Srbije (“Sl. glasnik RS” br,72/2011 i 108/2013) su propisani način podnošenja i sadržina zahteva kojim se pokreće postupak za vraćanje oduzete imovine i obeštećenje. U članu 43. je propisano da će zahtev koji ne sadrži dokumentaciju iz člana 42. biti odbačen.

Dakle, Agencija za restuciju Vas je obavestila da Vam nedostaje navedeni ugovor kako bi Vaš zahtev bio potpun. Propuštanje nije pretnja nego posledica koja će nastupiti ukoliko ne dostavite traženi ugovor u određenom roku kako bi postupak mogao da se nastavi.

Mladi Pro Bono