Pozdrav…da li mi možete poslati primjer tužbe za razvod braka, supruga je u inozemstvu, već godinu dana nismo skupa, nemamo djece i bio bih vam jako zahvalan da mi pomognete u vezi toga.

Poštovani,

Primer tužbe za razvod braka možete pogledati u nastavku odgovora.

Mladi Pro Bono

OSNOVNI SUD U _______________
Tužilac : _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____
Tuženi/a : _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____
Radi: razvoda braka
Vrednost spora: ___ dinara
TUŽBA ZA RAZVOD BRAKA
Tužilac i tužena/i su zaključili brak dana _________ godine u ___________ pred matičarem opštine __.
Dokaz : Izvod iz matične knjige venčanih SO ___ br. ___ za ____ godinu.
Posle zaključenja braka i vremena koje su proveli zajedno, skoro __ godine, bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da su im karakteri i ličnosti potpunorazličiti, da se u mišljenjima i stavovima razlikuju po svim pitanjima bračnog života a za to vreme bračni drugovi su neprestano dolazili u međusobne sukobe i razmirice koje su kvarile njihove živote. Bračni drugovi su imali svakodnevne razmirice i nesporazume koji su prerasli povremeno u teške sukobe i postali trajni te je zajednički život postao nemoguć i nepodnošljiv i pored pokušaja supružnika da usklade svoje odnose.
Zajednički život bračnih drugova je prestao dana ____________ godine kada je bračni drug ___ napustio stan u kome su do tada zajedno živeli .
Dokaz: Saslušanje stranaka.
Tužilac i tužena u braku imaju __ zajedničke dece i to sina __ rođenog i kćerku __ rođenu __ godine.
U toku trajanja bračne zajednice supružnicu su stekli zajedničku imovinu i to :
1. stan/kuću u __ u ul. __ br. __ površine __ strukture __ upisan/a u katastru nepokretnosti opštine __ list nepokretnosti __,
2. parcelu u __ u ul. __ br. __ površine __ upisana u katastru nepokretnosti opštine __ list nepokretnosti __,
3. _____________________
4. _____________________
Alternativa : Tužilac i tužena u braku nisu imali zajedničke dece niti su stekli ikakvu zajedničku imovinu.
Dokaz: saslušanje stranaka,
– list nepokretnosti br. __ – u fotokopiji
– __ (drugi dokazi) – u fotokopiji
Obzirom da nisu uspeli da usklade svoje odnose bračni drugovi definitivno i zajednički ustanovili da ne mogu da održe dalje njihovu bračnu zajednicu te tužilac predlaže da sud nakon sprovedenog postupka donese sledeću:
P R E S U D U
1. Razvodi se brak tužilje/tuženog______ iz ______ i tuženog/tužene________ iz _______, zaključen dana ____ godine upisan u matičnu knjigu venčanih opštine ___ pod brojem ___ /20__, ,
2. Na osnovu člana 41. Porodičnog zakona a zajedničko maloletno dete stranaka _________________ rođen(a) ____________ godine poverava se tužilji kao majci na samostalno vršenje roditeljskog prava uz obavezu tuženog/tužene da na ime svog doprinosa za izdržavanje mal. deteta plaća mesečno ________% svojih redovnih mesečnih novčanih primanja i to počev od podnošenja tužbe pa ubuduće sve dok ta obaveza bude trajala.
3. Dospele iznose naime izdržavanja tuženi/tužena je dužan/dužna da plati odjednom u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ove presude, a naredne obaveze za svaki mesec unapred do petog u mesecu, pod pretnjom izvršenja.
4. Obavezuje se tuženi/tužena da tužiocu/tužilji plati troškove parničnog postupka prema odluci suda pod pretnjom prinudnog izvršenja.

U ____ dana ____ godine
Tužilac
______________________