Poštovani. Živim u braku sa mužem koji je imao brak pre mene. Iz tog braka ima ćerku kojoj je uredno plaćao alimentaciju dok je bio zaposlen. Kada je dobio otkaz bivša ga je tužila krivično pa je opet morao da plaća alimentaciju iako nije imao posao tj. za tu alimentaciju sam ja zarađivala i davala novac. Imamo zajedničko dete. Mnogo puta se desilo da sav novac koji imamo u kući damo za alimentaciju da nam ne ostane ni dinara. Koja su moja prava jer mi je dosadilo da za moje dete ne ostane ništa.

Poštovana,

U članu 160. Porodičnog zakona Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) propisani su kriterijumi za određivanje visine izdržavanja. Naime, visina izdržavanja se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja.
U Vašem slučaju poverilac izdržavanja je dete iz prethodnog braka Vašeg supruga, a dužnik je Vaš supug.
Mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, ličnih poteba, obaveze da izdržava druga lica kao i od drugih okolnosti koje su značajne za određivanje izdržavanja.
Član 164. kaže da se visina izdržavanja može povećati, ali i smanjiti ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka. Pošto je Vaš suprug trenutno nezaposlen došlo je do promene oklonosti.
Ono što Vi, odnosno Vaš suprug možete da uradite jeste da pokrenete sudski postupak za smanjenje izdržavanja. Postupka se pokreće tužbom. Nadležan je osnovni sud na teritoriji na kojoj tužilac ima prebivalište ili osnovni sud na čijoj teritoriji tuženi ima prebivalište.

Mladi Pro Bono