Moje poštovanje. Otpuštena sam sa posla kao tehnološki višak. Imam 56 godina starosti i 29 godina radnog staža. Da li mogu dobiti podneti zahtev za prevremenu penziju? Hvala.

Poštovana,

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 i 75/2014) precizno je određeno da pravo na prevremnu penziju ima
osoba koja ima najmanje 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života. Dalje se navodi da ukoliko osoba u 2015. godini napuni 40 godina staža osiguranja i najmanje 55 godina života (muškarac), odnosno 36 godina i četiri meseca staža osiguranja i najmanje 54 godine i četiri meseca života (žena) takođe ima pravo na prevremenu penziju. S obzirom da Vaša situacija ne spada u navedene odredbe, odgovor na Vaše pitanje je negativan.

S poštovanje,
Mladi Pro Bono