Momak mi je u zatvoru više od 60 dana, pretpostavljam zbog saobraćajnog prekršaja, mene sad zanima pošto je i ranije bio osuđivan i proveo u zatvoru mesec dana (to je bilo pre 2 godine), da li to ima uticaja na ovu kaznu? Pošto koliko sam upućena, kazna za prekršaje ne može biti duža od 60 dana, a on je već 65. dan u zatvoru.

Poštovana,

U Zakonu o prekršajima (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 65/2013) jeste određeno da kazna zatvora ne može trajati kraće od jednog ni duže od 60 dana, međutim moguće je da je Vaš momak napravio više prekršaja, tzv. sticaj prekršaja ili prekršaj u produženom trajanju (čl. 45 i 46), što znači da mu se može izreći jedinstvena kazna, koja ne može biti duža od 90 dana. Takođe je istim zakonom regulisano da se pri utvrđivanju kazne uzima u obzir između ostalog i ranija osuđivanost učinioca, što ne znači da kazna zbog toga može biti određena van pomenute granice od 60, tj. 90 dana.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono