Poštovanje, imam jedno kratko pitanje. Osoba koja je imenovana na testament XXX dobila je kuću na poklon iako nije prava ćerka. Ostali članovi su dobili hotele i ostalo. Sve ovo smo saznali posle 5 godina zahvaljujuci komšinici. Kako i na koji način su otvorili testament, a da je nikada nisu obavestili. Naravno ta osoba živi u inostranstvu i adresa u inostranstvu je prijavljena regularno i cak preko ambsade.

Poštovani,

prema članu 106. stav 3. Zakona o vanparničnom postupku sud će otvoriti i pročitati testament u prisustvu dva punoletna svedoka koji mogu biti naslednici. Što naravno ne sprečava da naslednici, legatari i druga zainteresovana lica da prisustvuju otvaranju testamenta i da traže prepis istog, ali njihovo prisustvo nije obavezno član 106. stav 4 Zakona o vanparničnom postupku.

Mladi Pro Bono