Poštovani, zamolila bih Vas da mi odgovorite na jedno pitanje. Da li druga supruga moga oca ima pravo da nasledi kuću i plac koji se vode na ime mog dede? Deda je umro odavno, a otac prošle godine.

Poštovana,

ukoliko je Vaš otac posle smrti Vašeg dede nasledio kuću i plac onda oni spadaju u njegovu zaostavštinu koju prema članu 9. Zakona o nasleđivanju spadaju njegov bračni drug i potomci. Ostaviočeva deca i bračni drug nasleđuju na jednake delove. Kad postoji ostaviočevo dete kome ostaviočev bračni drug nije roditelj, a imovina bračnog druga je veća od one koja bi mu pripala pri podeli zaostavštine na jednake delove, onda svako ostaviočevo dete može naslediti do dva puta više nego bračni drug ako sud, pošto razmotri sve okolnosti, oceni da je to opravdano. Imovinu bračnog druga čini njegova imovina koju je posedovao u trenutku ostaviočeve smrti i imovina koja je izdvojena iz zaostavštine po osnovu zajedničke bračne tekovine (sve što su supružnici radom tokom trajanja zajedničkog života stvorili zajedničko je). Zajednička imovina ne postaje u potpunosti imovina preživelog supružnika, već jedan deo dobija on, a drugi deo spada u zaostavštinu i nasleđuje se po gore navedenim pravilima.

Mladi Pro Bono