Pitanje: Dobar dan ovako, sam hteo da vam se obratim u vezi moje invalidnosti. Hteo bih da znam kako i kome da se obratim u vezi sa mojim invaliditetom, jer sam ceo život invalid, a dinar jedan nisam tražio od države. Ja imam dečiju paralizu lakši oblik, rodjen XXX godine, pa me interesuje na osnovu bolesti koliko bi naknada bila? Imam završenu četvorogodišnju srednju školu i voleo bih da znam kakve su mi šanse da dobijem invalidsku penziju? Sam se staram o sebi, idem uz pomoć ortopedskog pomagala štapa. Stvarno bih voleo znati odgovore na ova pitanja, unapred zahvalan.

Poštovani,
pravo na invalidsku penziju imaju oni kojih je invalidnost nastupila kao posledica povrede na radu, profesionalne boleste, povrede van rada ili bolesti, a prouzrokovale su potpuni gubitak radne sposobnosti član 25. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pošto to kod Vas nije slučaj, Vi nemate pravo na invalidsku penziju. Uopšte, Vi ne možete po osnovu invalidnosti da dobijete nikakvu nadoknadu pošto to nije posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti. Vi ukoliko ispunjavate zakonom propisane uslove možete da ostvarite pravo na novčanu socijalnu pomoć. Prema članovima 81. i 82. Zakona o socijalnoj zaštiti pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog ovim zakonom. Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica:
1) ako nema drugih nepokretnosti, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice i zemljišta u površini do 0,5 hektara;
2) ako pojedinac, odnosno član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć u smislu ovog zakona;
3) ako pojedinac, odnosno član porodice ne poseduje pokretnu imovinu čijim korišćenjem ili otuđenjem, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, može da obezbedi sredstva u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći koja bi mu bila utvrđena po ovom zakonu u momentu podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć;
4) ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju.
Mladi Pro Bono