Poštovani, interesuje me po zakonu koliko dugo zaposlena trudnica treba da bude prijavljena da bi mogla da ostvari pravo na trudničko bolovanje? Unapred hvala.

Poštovana,

U Zakonu o radu (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) je navedeno da zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj. To pravo nije uslovljeno dužinom radnog odnosa, već je samo potrebno da isti postoji, a sam početak odsustva zavisi od mišljenja lekara, kao što je navedeno u zakonu.

Mladi Pro Bono