Poštovani, Zamolio bih Vas da mi date savet u vezi nasledstva moje preminule majke. Posedujem austrijsko državljanstvo i imam kuću moje majke u Srbiji koju je ona testamentom prepisala(ovde u XXXX) meni kao jedinom nasledniku. Kao jedinac moje majke sve je prepisala meni. Moje pitanje bi bilo, šta mi je sve od papira potrebno u Srbiji i koja je procedura da bih to preveo na mene? Bio bih vam veoma zahvalan ako bi ste mi odgovorili! Napominjem još da je majka sudu u Srbiji nešto pisala ali nisam siguran šta? S poštovanjem

Poštovani,
Bez obzira što Vam je majka testamentom prepisala kuću Vi morate pokrenuti ostavinsku raspravu pred sudom Republike Srbije jer je on isključivo nadležan za raspravljanje nepokretne zaostavštine koja se nalazi na teritoriji iste-čl. 71 I 72 Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja(“Sl. list SFRJ”, br. 43/82 i 72/82 – ispr., “Sl. list SRJ”, br. 46/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/2006 – dr. zakon). U skladu sa čl. 122 Zakona o vanpraničnom postupku(“Sl. glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012, 45/2013 – dr. zakon i 55/2014) kada sud utvrdi kojim licima pripada pravo na nasleđe, oglasiće ta lica za naslednike rešenjem o nasleđivanju. Nakon toga se možete upisati u katastar nepokretnosti kao vlasnik iste. Ostavinski postupak možete sami pokrenuti čl. 2 ZVP-a I to predlogom čiji primer možete pogledati ovde: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/nasledno-pravo/pokretanje-ostavinskog-postupka/
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono