Poštovani, U braku sam X godine,imamo sina od X godine i ćerku od mesec dana, ali suprug me maltretira i želim razvod. Problem je što sam strani državljanin sa privremenim boravkom, pa me zanima šta da uradim da bih podnela zahtev za razvod braka… Unapred zahvalna, XXX

Poštovani,
Čl. 61 Zakona o rešavaju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja(“Sl. list SFRJ”, br. 43/82 i 72/82 – ispr., “Sl. list SRJ”, br. 46/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/2006 – dr. zakon) kaže da je nadležnost suda Republike Srbije isključiva ako je tuženi bračni drug srpski državljanin i ima prebivalište u Republici Srbiji. Ako je takva situacija tužbu za razvod braka možete podneti stvarno I mesno nadležnom sudu Republike Srbije bez obzira na Vaše državljanstvo. U slučaju da je I Vaš muž strani državljanin nadležnost suda će biti određena pravom zemlje čiji ste državljani ili ako imate različito državljanstvo najbolje bi bilo konsultovati pravnu pomoć zemlje čiji ste državljanin.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono