Poštovana Gospodo, Dobio sam rešenje o izvršenju prodaje stana u kojem živimo moja porodica I ja. Pošto sam bio žirant jedne firme i duga od XXX din. Pre toga mi nije bilo uručeno nikakvo rešenje ili poziv za suđenje niti rok žalbe. Kakva su moja prava za obustavu izvršenja? Srdačan pozdrav!

Poštovani,
U skladu sa čl. 35 Zakona o izvršenju I obezbeđenju(“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 99/2011 – dr. zakon, 109/2013 – odluka US i 55/2014) odluke u izvršnom postupku se I donose u obliku rešenja kojim se dozvoljava se izvršenje na imovini izvršnog dužnika, pod uslovima i obimu određenim istim zakonom. Sam postupak izvršenja predstavlja postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja kako kaže čl. 1 istog zakona. Što se tiče obustave izvršenja po čl. 76 ZIO-a ona je moguća ako je izvršna isprava pravnosnažno, odnosno konačno ukinuta, preinačena, poništena ili stavljena van snage; usled smrti stranke koja nema naslednika; usled prestanka stranke koja je pravno lice, a nema pravnog sledbenika; ako je potraživanje prestalo; usled propasti predmeta izvršenja; ako nema imovine koja može biti predmet izvršenja i iz drugih razloga predviđenih zakonom. Možete ostvariti pravo na prigovor, što predstavlja pravni lek u ovom postupku I to u roku od 5 dana od dostavljanja rešenja(čl. 39 ZIO-a).
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono