Poštovani, dve godine sam radila na privremeno povremenim poslovima, tačnije do XXX.Tada prelazim na radno mesto kućne pomoćnice kod fizičkog lica koje mi je izaslo u susret da me prijavi, na moj zahtev,da bih od opštine imala pravo na porodiljsko bolovanje. Ugovor o radu smo stavili na neodređeno, međutim iz opštine Vrbas su me odbili, sa razlogom što privremeno povremeni poslovi ne spadaju u radni odnos. Nakon mesec i po dana, koliko sam bila prijavljena kao kućna pomoćnica, potpisujem otkaz ugovora o radu zbog smanjenog obima posla, jer ne mogu teretiti lice koje čak i nije u radnom odnosu da mi isplaćuje porodiljsko. Da li imam prava na novčanu naknadu od NSZ, tačnije produzetak od dve godine zbog porodiljskog na treće dete? Da obrazlozim da poslodavac nije kriv, već me prijavio na moju molbu, ne znajući čak ni da je reč o porodiljskom odsustvu?

Poštovana,
prema članu 94a. Zakona o radu zaposlena žena ima pravo na porodiljsko odsustvo i pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta za treće i svako naredno novorođeno dete u ukupnom trajanju od dve godine. Ali porodiljsko odsustvo važi samo za slučaj da ste zaposleni i tada imate pravo na naknadu zarade iako ste na odsustvu, ukoliko niste u radnom odnosu onda nemate pravo. Ali prema čl. 66 Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti obavezno osigurano lice ima pravo na novčanu naknadu ako je bilo osigurano najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid obaveznog osiguranja kraći od 30 dana. Ukoliko ispunjavate ovaj uslov, tj. ako ste bili osigurani za slučaj nezaposlenosti u predviđenom roku, imate pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti od NSZ.
Mladi Pro Bono