Dobila sam otkaz u firmi gde sam bila angažovana ugovorom o privremenim i povremenim poslovima u trajanju od osam meseci, s tim da sam u istoj firmi radila sedam godina neprijavljena, a radila sam naplatu. Treba mi savet, da li ja imam pravo da tužim firmu zbog toga što me nisu prijavili za sve to vreme?

Poštovana,
Vi možete da prijavite Vaš slučaj radnoj inspekciji, možete da podnesete tužbu da Vam se uplate doprinosi koje je poslodavac bio dužan da Vam uplati, a možete i da podnesete krivičnu prijavu zbog krivičnog dela iz člana 229a. Krivičnog zakonika-Neuplaćivanje poreza po odbitku.
Mladi Pro Bono