Poštovani, pre par dana mi je stigla plava koverta na moje ime sa sledećim obrazloženjem Poziv za okrivljenog (Ime i Prezime) iz (mesta), pozivate se kao okrivljeni da lično dođete u Prekršajni sud u (grad), odeljenje suda u (grad), sudnica broj (broj), radi saslušanja zakazanog za dan xxx u xxx časova zbog prekršaja iz čl. 332. st. 1.tač. 11. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Ja nemam pojma o čemu se radi, niti sam bio zaustavljen niti išta slično. Molim Vas da mi pojasnite za koji se prekršaj teretim.

Poštovani,
Vama se stavlja na teret da ste prekršili prvenstvo prolaza iz čl. 47 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Navedeni član glasi:
na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom, vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane.
Vozač vozila koji na raskrsnici skreće ulevo, dužan je da propusti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smera na raskrsnici zadržava pravac kretanja ili skreće udesno, ako saobraćajnim znakom nije drukčije određeno.
Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza, ako saobraćajnim znakom nije drukčije određeno.
Vozač koji ulazi vozilom na put sa prvenstvom prolaza dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem.
Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji se uključuje i kada taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza, ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put sa savremenim kolovoznim zastorom ili ako na put ulazi sa površine na kojoj se ne vrši javni saobraćaj.
Vozač koji pri skretanju vozila preseca biciklističku stazu ili traku, dužan je da propusti vozila koja se kreću stazom, odnosno trakom.
Mladi Pro Bono