Da li Ugovor o poklonu polovine nepokretnosti mora da sadrži vrednost te nepokretnosti? I da li se Ugovor overava kod notara ili u Sudu? Unapred hvala!

Poštovani,

Ugovor o poklonu ne mora da sadrži vrednost nepokretnosti, ali ugovor mora biti overen od strane notara.

Mladi Pro Bono