Pitanje: Da li se osumnjičeni po članu 207. tačka 5. KZ RS (utaja pronađene stvari-za šta sam dao izjavu u policiji kao građanin), koji do sada nije krivično ni prekršajno kažnjavan može i kad može obratiti JT da se primeni mogućnost oportuniteta. Inspektor je predao prijavu, rekao je da je stranka maksimalno obeštećena, i sad ne znam kakav je redosled. 1. Da li mene JT poziva da dam izjavu kao osumnjičeni ili me ne poziva? 2. Kako da onda tražim od JT da se primeni oportunitet kad ne znam ni broj krivične prijave pod kojim se vodi. Koji je moj redosled radnji.

Poštovani,

Vas će nadležni javni tužilac da pozove na saslušanje ako se pokrene krivični postupak protiv Vas. Ako je u Vašem slučaju utajena stvar u svojini građana onda se krivično gonjenje preduzima samo ukoliko postoji predlog oštećenog. Ukoliko oštećeni ne podnese predlog neće ni doći do krivičnog gonjenja. Što se tiče oportuniteta, o tome odlučuje javni tužilac, a za ovo delo postoji mogućnost postupanja po oportunitetu.

Mladi Pro Bono