Moj brat je uhvaćen od strane policije sa 3 kesice od po 5g marihuane. Posle toga je izvršen pretres stana, bez naloga tužioca. U stanu je pronađeno 600g marihuane. Droga je bila namenjena za sopstvene potrebe, i nije utvrđeno puštanje u promet pomenute droge. Napominjem da moj brat do sada nije krivično gonjen ni kažnjavan. Moje pitanje je: šta se može učiniti da moj brat bude blaže kažnjen, te koje su njegove mogućnosti u ovim okolnostima?

Poštovani,
ukoliko je pretres stana izvršen bez naloga suda onda svi dokazi prikupljeni tom prilikom nemaju nikakvu snagu i ne mogu da se upotrebe na sudu. Ukoliko su imali nalog suda onda će dokazi moći da se upotrebe.
Ovde postoji mogućnost da se Vaš brat tereti za krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. Krivičnog zakonika, ukoliko ne bude moglo da se dokaže da je droga namenjena prometu onda postoji mogućnost da se tereti za krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a. Krivičnog zakonika. Član 246a. glasi: ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može se osloboditi od kazne.
Pošto 600 grama nije manja količina, koliko god to apsurdno zvučalo, može doći do oslobađajuće presude, jer su takve presude već donošene i za 100 grama, a sve zbog propusta u zakonu (pod uslovom da se tereti za krivično delo iz člana 246a.). Ipak sve zavisi od sudije naravno i da li uopšte nađena droga može da se koristi kao dokaz.
Mladi Pro Bono