Poštovani, posle smrti majke pored stana koji treba da nasledimo sestra i ja, postoji i kredit. Zanima me šta se dešava sa tim i da li smo u obavezi to da plaćamo? Stan nije stavljen pod hipoteku.

Poštovana,

ukoliko ste Vi i Vaša sestra naslednici, onda pored prava nasleđujete i obaveze, a to znači da ćete naslediti i taj kredit koji ćete biti u obavezi da vratite.

Mladi Pro Bono