Poštovani molim vas da mi pomognete. Radim u XXX i na osnovu Pravilnika iz 10 meseca prošle godine u martu ove godine uručeno mi je Rešenje, a tri dana posle, već sa prvom polovinom plate skinuta mi je naknada za prevoz. Iako od kuće do posla moram da koristim 5 stanica gradskog saobracaja, osnov za ovakvu odluku bio je digitalni Plan Plus iz kog je izvučen parametar-najblizi put pešaka od radnog mesta do mesta stanovanja-i na osnovu toga obračunato je da imam za manje od 200 metara manju udaljenoost od 2 km koja je uzeta kao limit za obračun naknade. Pošto je firma u kojoj radim isplaćivala za taj period naknadu koju sam u tu svrhu i koristila, uprkos Pravilniku u kojim se to pravo ukida (donesenom nekoliko meseci ranije, o cemu nisam upoznata), u martu ove godine, to se dakle i sprovodi, a nešto zatim donose i rešenje kojim se traži povraćaj uplaćenih sredstava, u mom slučaju oko 12 000 dinara. Žalila sam se na sve te mere jer smatram da po Zakonu o radu poslodavac je dužan da zaposlenom isplaćuje naknadu za prevoz, ali sve je odbijeno jer moraju da se drze Pravilnika koji ima veću pravnu snagu od državnih zakona. Danas su me obavestili da će da me tuže jer se moj dug procenjuje kao dug u kasi firme koji ne samo da ja nisam napravila nego do njega nije došlo mojom krivicom. Moram retroaktivno da vraćam novac koji mi je uplaćivan i koji sam ja potrošila u svrhu za koju je i uplaćivan.U situaciji sam da je to trenutno nemoguće, sama izdržavam dete, nedavno je umro moj otac i porodična penzija je duplo smanjena, na lečenje majke troše se nova sredstva, sledi smanjenje plate koje je nad mojim primanjima ,oduzimanjem ove sume novca za prevoz, već uradjeno. Smanjenje moje plate opterećene izdacima za prevoz, daleko je veće od 10 odsto. Molim vas da mi u najkraćem roku odgovorite i posavetujete me šta moram da uradim kako sebe ne bih izlagala dodatnim problemima i pritiscima, jer ovo je vreme u kojem se malim ribama skida glava, a velikim kapa. S poštovanjem

Poštovana,

svu naknadu za prevoz koju ste dobili pre stupanja na snagu navedenog pravilnika niste u obavezi da vratite. Ukoliko je došlo do plaćanja i posle stupanja na snagu pravilnika onda može da se primeni institut pravno neosnovanog obogaćenja prema kom biste morali da vratite sav novac koji ste dobili u tom period. Ali prema članu 211. Zakona o obligacionim odnosima ko izvrši isplatu znajući da nije dužan platiti, nema pravo da zahteva vraćanje, izuzev ako je zadržao pravo da traži vraćanje ili ako je platio da bi izbegao prinudu. Pošto se u Vašem slučaju radi o pravnom licu koje je moralo poznavati svoje propise, Vi niste dužni da vratite ništa što u ovom slučaju traže od Vas.

Mladi Pro Bono