Poštovani, obraćam vam se sa molbom za pravnu pomoć, a u vezi mog prestanka radnog odnosa kod XXX. Naime dana XXX godine rešenjem XXX izrečena mi je disciplinska mera prestanka radnog odnosa zbog XXX, a zbog krivične prijave koja je podneta protiv mene. Na navedeno rešenje a preko svog branioca uložen je prigovor XXX gde je disciplinska komisija svojim rešenjem od dana XXX god. usvojila prigovor i poništila prethodno rešenje zbog nastupanja apsolutne zastarelosti za vođenje disciplinskog postupka, gde sam nakon toga ponovnim rešenjem od XXX god, od strane XXX vraćen na posao. Kako navedeno rešenje nije osporavano niti pravno napadano ni na jedan način, isto je shodno cl.12 XXX postalo pravnosnažno tj.nenapadivo. Na radnom mestu XXX nalazio sam se sve do XXXgod. kada mi je novim rešenjem XXX koji je isto i potpisao a na osnovu XXX, prestao radni odnos. Navedeno rešenje mi je uručeno iako za to nije postojao ni jedan pravni osnov, smatram nije mogla da bude ni optužnica koja je u međuvremenu protiv mene pred nadležnim sudom stupila na pravnu snagu, jer je gore navedeno rešenje o mom povratku na posao postalo nenapadivo. Nakon toga moj pravni zastupnik je tadašnjem Vrhovnom sudu Srbije podneo tužbu za pokretanje upravnog spora za povredu Zakona o opštem upravnom postupku, Koliziju sa važećim Ustavom Republike Srbije, raniji zakon po kome je tužilac zasnovao radni odnos, odredbe krivično pravne materije, Evropske povelje o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Na sve ove navode veće sudija Vrhovnog suda je tužbu odbilo kao neosnovanu.Takođe, na navedenu odluku Vrhovnog suda advokat je uložio zahtev za preispitivanje sudske odluke Vrhovnom kasacionom sudu koji je takođe zahtev odbacio kao nedozvoljen. Odmah nakon toga branilac je podneo Vrhovnom Kasacionom sudu zahtev za ponavljanje postupka gde je i taj zahtev odbijen. Navodim da žalba Ustavnom sudu nije napisana zbog propuštenog roka. Kako se krivični postupak na sudu još uvek protiv mene void, molim vas za vašu pravnu pomoć -savet u vezi mog gubitka posla i da li ja imam prava da se obratim nekoj drugoj sudskoj instanci sa obzirom da je žalba Ustavnom sudu Srbije zakasnela zbog propuštenog roka za žalbu. Unapred zahvalan

Poštovani,
na žalost Vi nemate mogućnosti da se obratite ni jednoj drugoj instanci. Da ste se na vreme obratili Ustavnom sudu, i da je njegova oduka takođe bila nepovoljna po Vas, onda biste mogli da se obratite Evropskom sudu za ljudska prava. Pošto je rok propušten, onda Vam ništa ne ostaje kao opcija.
Mladi Pro Bono

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office