Poštovani, kako mogu da razbaštinim svog bračnog druga, tako da on posle moje smrti ne može da nasledi ništa od moje imovine? Moj bračni drug je saglasan sa time, oboje želimo da moju imovinu nasledi moj brat ili njegov sin. Samo ne znamo kako da to uredimo s obzirom da je bračni drug nužni naslednik i da ja (ako sam dobro razumela) ne mogu da ga razbaštinim testamentom. Moj bračni drug je stranac, oboje zivimo u inostranstvu. Ja sam prijavljena da živim i u Srbiji, ali još uvek se nisam tamo prijavila i da sam udata. Nemam drugo državljanstvo osim srpskog, ali ću ga možda steći kroz nekoliko godina.

Poštovana,

dovoljno je da Vaš bračni drug prilikom ostavinske rasprave da negativnu naslednu izjavu, tj. da kaže da se odriče nasledstva i to će biti dovoljno. On u tom slučaju neće biti Vaš naslednik i neće biti potrebe za korišćenjem instituta razbaštinjenja.

Mladi Pro Bono