Poštovani, imam jedno pitanje… Sestra i ja primamo očevu porodičnu penziju… Ja imam 24 godine i student sam, a sestra uskoro puni 26 godina i gubi pravo na penziju… Zanima me da li će meni da nastavi da se isplaćuje pun iznos porodične penzije kao i do sada ili će taj iznos biti manji? Unapred Vam hvala na odgovoru…

Poštovani,

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 34/2003, 64/2004 … 2a) u članu 71 utvrđuje procenat od ukupnog iznosa penzije koja bi osiguraniku (vašem ocu) pripadala u času smrti, koji zavisi od broja članova porodice koji imaju pravo na tu penziju.
Prema ovom članu:
-za jednog člana porodice je propisano 70% penzije
-za dva člana porodice je propisano 80% penzije
-za tri člana porodice je propisano 90% penzije
-za četiri ili više članova cela penzija.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono