Otac mog bivšeg nevenčanog supruga je preminuo 2010 godine, međutim on preti da će se svog naslednog dela odreći u korist majke. Imamo zajedničko dete, da li ako se odrekne imovine u korist majke, pošto je jedinac, taj deo nasleđuje on posle smrti majke ili naše dete?

Poštovana,

Činjenica da će se Vaš bivši partner odreći svog naslednog dela koji mu pripada od njegovog pokojnog oca, neće uticati na to da kada njegova majka bude preminula on nasledi njenu imovinu. Jer kao što ste naveli ako je on jedinac, on će prema Zakonu o nasleđivanju član 9 („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) biti jedini zakonski naslednik njegove majke.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono