Posle smrti oca na ostavinskoj raspravi sam se odrekla svog dela nasleđa u korist brata. Da li mogu sada da tražim svoj deo pošto sa bratom nisam u dobrim odnosima? Otac je umro 2006 god.

Poštovana,

Član 216. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS” br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS ) koji uređuje odricanje od nasleđa u korist drugog naslednika kaže da se nakon ustupanja na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju pravila ugovora o poklonu. Dakle, ono što Vi možete da uradite jeste da tražite opoziv ugovora o poklonu. To ćete učiniti tako što ćete sudu podneti tužbu protiv Vašeg brata kojom tražite opoziv poklona.

Prema pravilima imovinskog prava ugovor o poklonu je moguće opozvati iz sledećih razloga: ako nakon učinjenog poklona poklonodavac osiromaši do te mere da mu je ugrožena egzistencija, kao i kada poklonoprimac pokaže grubu neblagodarnost prema poklonodavcu nanoseći time štetu njegovom životu, časti i narušavajući njegovu slobodu i imanje.
Da li je poklonoprimac bio neblagodaran prema poklonodavcu i u kojoj meri oceniće sud na osnovu priloženih dokaza i standarda pomoću kojih tumači termin “gruba neblagodarnost”.

Mladi Pro Bono