Dobar dan, Ja i moj sin i ćerka smo nasledili stan. Šta treba da uradimo da bi stan prepisali na ćerkino ime? Hvala!

Poštovani,

Prema Zakonu o nasleđivanju (‘’Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS), Vi se možete na ostavinskoj raspravi odreći nasledstva u korist Vaše ćerke. Izjava o prihvatanju nasledstva je neopoziva. Ukoliko ste već imali ostavinsku raspravu, i niste se tom prilikom odrekli nasledstva, Vi ste stekli pravo svojine na delu stana i njime možete raspolagati po želji. To zapravo znači da možete pokloniti svoj deo stana ćerki.

Pozdrav,
Mladi Pro Bono