Zivimo u kuci mog svekra koji je umro. Ostavinska rasprava nije uradjena posle njegove smrti tako da se kuca jos ne vodi na mog supruga ili nekog od clanova porodice. Sada moj suprug hoce da se razvede i da mene i decu izbaci iz kuce.U toj kuci zivimo vec oko 20 godina. Koja su moja prava i prava dece da ostanemo da zivimo u toj kuci? Da li deca imaju pravo da ucestvuju u ostavinskoj raspravi njihovog dede i da li im pripada neki deo? Jedno dete ima XX godina,a drugo XX godina.

Poštovana,
Po čl. 9 I 10 Zakona o nasleđivanju(“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) prvi nasledni red čine ostaviočeva deca I potomci, a tek ako ostaviočevo dete ne može ili neće da nasledi, njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca (unuci ostaviočevi), a kad neki od ostaviočevih unuka ne može ili neće da nasledi, njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca (praunuci ostaviočevi) i tako redom sve dokle ima ostaviočevih potomaka.To u suštini znači da će vaša deca moći da naslede svog dedu jedino ako njihov otac ne može ili ne želi da bude naslednik, naravno ako pokojnik iza sebe nije ostavio testament kojim je sam rasporedio svoju imovinu. Ali, kako nam kaže čl. 94 Porodičnog zakona(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) dete i roditelj koji vrši roditeljsko pravo imaju pravo stanovanja na stanu čiji je vlasnik drugi roditelj deteta ako dete i roditelj koji vrši roditeljsko pravo nemaju pravo svojine na useljivom stanu, a pravo stanovanja traje do punoletstva deteta. Ovo pravo stanovanja nemaju dete i roditelj ako bi prihvatanje njihovog zahteva za pravo stanovanja predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog roditelja.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono