Postovani,mozete li mi odgovoriti u vezi opoziva ugovora o poklonu. Konkretno,moj otac koji ima XX godina je 20XX godine poklonio ugovorom o poklonu meni i mom mlađem bratu,koji smo jedini potomci,svu svoju imovinu na dva dijela. Prilikom kojeg smo se svo trojica usaglasili i potpisali. Sve je proslo u katastru i gruntu. Otac u navedenom ugovoru nije naglasio nikakvu uslugu za tou vidu klauzule. Moja supruga nekoliko godina ne kontaktira sa mojim ocem,koji je inace prijeke naravi, jer je oklevetao za navodnu sitnu krađu,odnosno vise njih od prije. To je razlog sto sa njim ne kontaktira niti ga obilazi. Ja sam sve ove godine u korektnim odnosima sa ocem. Javio se problem sa bratom,a sve u vezi naseg zajednickog pristupnog puta gdje sam ja zakonski u pravu. Te je moj brat iz ciste osvete nagovorio naseg oca da opozove ugovor o poklonu gdje je on zatrazio povrat cijele moje imovine ukljucujuci i moju novoizgrađenu kucu na toj poklonjenoj parceli. Molim vas da mi odgovorite je li to zakonski moguce od strane mog oca jer je u tuzbi naveo da ga maltretiramo(na nagovoru mog brata) sto je cista izmisljotina.

Poštovani,
Ugovor o poklonu nije regulisan pozitivnim propisima tako da se odredbe tog ugovora nalaze u Srpskom građanskom zakoniku. Paragraf 567 kaže da razlozi zbog kojih darodavac može da porekne poklon jesu da ako darodavac tako kasnije osiromaši tako da živeti ne može ili ako poklonoprimac pokaže veliku neblagodarnost prema poklonodavcu nanoseći štetu njegovom životu, telu, časti tj narušavajući slobodu I imanje. Trebalo bi napomenuti I Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa(“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon) čiji čl. 24 kaže da lice koje može izgraditi zgradu ili drugu građevinu (građevinski objekat) na zemljištu na koje drugi ima pravo svojine, stiče pravo svojine i na zemljište na kome je izgrađen građevinski objekat, kao i na zemljište koje je neophodno za redovnu upotrebu tog građevinskog objekta, ako nije znalo niti moglo znati da gradi na tuđem zemljištu, a vlasnik zemljišta je znao za izgradnju i nije se odmah usprotivio. U ovom slučaju vlasnik zemljišta ima pravo da za vreme od tri godine od dana saznanja za završenu izgradnju, ali najkasnije u vreme od deset godina od završene izgradnje, traži da mu graditelj naknadi vrednost zemljišta u visini njegove prometne cene u vreme donošenja sudske odluke. U svakom slučaju najpametniji bi bilo prepustiti sudu da oceni za početak povrat poklona I već pomenutu neblagodarnost.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono