Živela sam u vanbračnoj zajednici sa partnerom koji je preminuo 2012. godine. Sa njim imam dvoje dece, a na ostavinskoj raspravi nisam nasledila ništa. Deca su nasledila sve što je imalo, a to je 10 ari njive. On je na svoje ime imao kredit u banci, koji nije isplaćen u potpunosti, da li sam ja u obavezi da ga isplatim ili moja deca? Deca imaju 18 i 14 godina i školuju se, dobili su porodičnu penziju 2012. godine.

Poštovana,
Prihvatanjem nasledstva Vaša deca na sebe preuzimaju predmet zaostavštine, a to su i prava i obaveze. U konkretnom slučaju, deca su prihvatila 10 ari njive, a sa tim i obavezu isplate dugova do visine vrednosti nasleđene imovine. Porodična penzija ne spada u predmet ostaviočeve zaostavštine.

Pošto naše zakonodavstvo još uvek ne izjednačava bračnu i vanbračnu zajednicu, pa tako niste u mogućnosti da vanbračnog partnera nasleđujete, niste u obavezi ni da njegove dugove isplaćujete.

Mladi Pro Bono