Pozdrav ,moje ime je X. U braku sam sa mužem xx godina. Imamo dete od X god, i odlučili smo da se razvedemo sporazumno, jer imamo problema preko kojih ja ne mogu da pređem, tipa nebrige o detetu, ljubomore, praćenja, uhođenja i sl. Spremni smo na svaki mogući međusobni dogovor, ali zbog loše finansijske mogućnosti ne možemo da priuštimo advokate, i ne znamo čta nam sve treba za sporazumni razvod, kako i gde ga podnosimo i slično? Unapred hvala. Srdačan Pozdrav

Poštovana,
Zakonom o parničnom postupku i Porodičnim zakonom propisan je postupak razvoda braka. Postupak za razvod braka može se pokrenuti predlogom za sporazumni razvod braka. Sporazum o razvodu braka mora obavezno biti u pismenoj formi, obavezno mora sadržati pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine. Iznos alimentacije, koji isplaćuje onaj roditelj kome nije dodeljeno dete na staranje, utvrđuje se s obzirom na stvarne mogućnosti davaoca izdržavanja u svakom konkretnom slučaju sa tim što ona ne može biti manja od 15% odnosno veća od 50% mesečnih primanja davaoca izdržavanja.
Članom 48. Zakona o parničnom postupku kao sud nadležan za bračne sporove navodi se, pored suda opšte mesne nadležnosti, sud na čijem području su supružnici imali poslednje zajedničko prebivalište.
U nastavku imate primer predloga za sporazumni razvod braka.
U nadi das mo Vam pomogli, srdačno Vas pozdravljamo.

Mladi Pro Bono

OSNOVNI SUD __________

_________

ul. __ br. __

PREDLAGAČI:

1. __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

2. __ (devojačko __) iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

u 3 primerka, sa više priloga

Predlagači, __ rođen __ godine i __ (devojačko) rođena __ godine su dana __ godine u __ pred matičarem opštine __ zaključili zakonski brak kao zajednicu njihovih života.

Dokaz: izvod iz matične knjige venčanih opštine __ – fotokopija u prilogu.

Posle vremena koje su proveli zajedno, skoro __ godine, bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da su im karakteri i ličnosti toliko različite da se razlikuju po svim pitanjima u bračnom životu a za to vreme bračni drugovi su neprestano dolazili u međusobne sukobe i razmirice koje su kvarile njihove živote. Zbog toga su bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da ne mogu da održe dalje njihovu bračnu zajednicu i zaključili su pismeni Sporazum o razvodu o razvodu braka.

Dokaz: Sporazum o razvodu braka – pismeni original u prilogu.

Bračni drugovi u braku su imali zajedničku decu i to sina, __ rođenog __ godine JMBG __ kćerku __rođenu __ godine JMBG __i o vršenju roditeljskih prava su zaključili pismeni Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskih prava.

Dokaz: izvod iz matične knjige rođenih – 2 fotokopije u prilogu

Dokaz : Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskih prava – pismeni original u prilogu.

Bračni drugovi su u toku trajanja braka stekli zajedničku imovinu koju su podelili prema pismenom Sporazumu koji prilažu uz predlog za sporazumni razvod braka.

Dokaz: Sporazum o deobi zajedničke imovine – pismeni original u prilogu.

Sa svega napred iznetog predlagači ovim sporazumno i zajedno podnose predlog za sporazumni razvod braka te predlažu da sud nakon sprovedenog postupka donese sledeću:

P R E S U D U

Na osnovu sporazuma predlagača razvodi se brak zaključen između __ rođenog __ godine, JMBG i __ rođene __ godine, JMBG __ koji je bio zaključen dana __ godine u __ opština __.

Vršenje roditeljskih prava predlagači će vršiti u svemu prema zaključenom pismenom Sporazumu o zajedničkom vršenju roditeljskih prava.

Deobu zajedničke imovine predlagači će izvršiti u svemu prema zaključenom pismenom Sporazumu o deobi zajedničke imovine.

U __, __ godine.

Predlagači :

_______________________

______________________