Poštovani, Imamo imovinu na opštini XXXX. Neophodno je da pokrenemo ostavinsku raspravu. Da li je nakon uvođenja notara, neophodno da i to radimo preko notara? Ukoliko nije, koji je sud nadležan za podnošenje obrazca za pokretanje ostavinske rasprave? Da li je u prilikom podnošenja obrasca potrebno dostaviti još neke dokumente? Hvala. Srdačan pozdrav.

Poštovani,
Ukoliko ostavinski postupak nije pokrenut po službenoj dužnosti, zainteresovana stranka može nadležnom sudu dostaviti dokaze o smrti ostavioca i na taj način predložiti sudu da pokrene ostavinski postupak. Pod nadležnim sudom podrazumeva se sud u kome je ostavilac imao mesto prebivališta i/ili nepokretnu imovinu. Da biste pokrenuli ostavinski postupak neophodno je da nadležnom sudu podnesete predlog za pokretanje ostavinskog postupka. Primer predloga za pokretanje ostavinskog postupka možete naći na sledećem linkuhttps://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/nasledno-pravo/pokretanje-ostavinskog-postupka/ .
Srdačno,
Vaš Mladi Pro Bono