Pitanje: Poštovani, zamolila bih vas da mi odgovorite na pitanje. Brat mi je bio osuđen na 6 meseci zatvora, u pitanju je krivica. On je to odležao pa me zanima da li postoji neka mogućnost brisanja tog dela iz dosijea i nakon kojeg vremena se stiče uslov za to, jer mu je sada problem oko zaposlenja? On je čuo da može nešto da se uplati u humanitarne svrhe da bi se to obrisalo pa ne znamo da li je istina. Hvala unapred.

Poštovana,
prema čl. 98 st. 1. i st. 2. tačka 3. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude na koju se rehabilitacija odnosi nisu bila osuđivana ili koja se po zakonu smatraju neosuđivanim. Da bi rehabilitacija nastupila u slučaju Vašeg brata, potrebno je osim ovog prvog navedenog uslova i da prođu 3 godine od dana kad je kazna zatvora izdržana i da se u tom vremenskom periodu ne učini novo krivično delo.
To znači da će protekom navedenog roka osuda biti izbrisana iz kaznene evidencije i Vaš brat će se smatrati neosuđivanim licem. Brisanje će se izvršiti po službenoj dužnosti, a Vi niste u obavezi da platite bilo šta.
Mladi Pro Bono