Poštovani, brat mi je uhapšen sa 0.17 grama heroina kod sebe, priznao je da je za ličnu upotrebu , ali s obzirom da je pre bio osuđivan za prodaju narkotika i odležao je tu kaznu, sada ga drže u pritviru zbog sumnje da je ponovio delo, mada ne postoji ni jedan dokaz za to, ali javni tužilac sumnja zbog njegove prošlosti. Zanima me kakve su njegove šanse kada se na suđenju bude dokazalo da nije ponovljeno delo, već lična upotreba. Unapred hvala.

Poštovana,
sud ovo delo može da tretira kao krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga iz čl. 246. st. 1 Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) koji propisuje da će se lice koje neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine, a može se i osloboditi od kazne. Takođe postoji mogućnost oslobađanja od kazne ako otkrije od koga je droga nabavljena. S tim što ako tužilaštvo dokaže da heroin nije posedovan za sopstvene potrebe, već je namenjen prodaji, tada je u pitanju krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 246. st. 1. Krivičnog zakonika za koje je predviđena kazna zatvora od 3 do 12 godina. Sve zavisi od dokaza koji budu izvedeni na glavnom pretresu i šta će sudija da uzme u obzir prema svom slobodnom sudijskom uverenju.
Mladi Pro Bono