Kao maloletan sam prodavao marihuanu a sada ne. pre nekoliko dana su došli inspektori kod mene kući sa nalogom za kućni pretres i optužili me za neovlašćenu proizvodnju i puštanje u promet opojnih droga. Nisu našli ništa, pa mene zanima da li mogu da dobijem zatvorsku kaznu ako me sada uhvate sa dzointom ili malom količinom marihuane?

Poštovani,
Krivičnim zakonikom RS, članom 246a predviđeno je da ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može se osloboditi od kazne.
Dakle, kao što vidite, kazna zatvora je jedna od mogućih sankcija za pomenuto krivično delo.
Isti član u drugom stavu predviđa mogućnost oslobađanja od kazne, ukoliko učinilac otkrije od koga je nabavio opojnu drogu.
Mladi Pro Bono