Poštovani, zanima me kako i na koji način da podnesem krivičnu prijavu protiv osobe koja me je prvenstveno uvredila, ali u većem delu povredila moju slobodu kretanja, koja je naravno kasnije i veoma potpomogla da se moje materijalno stanje, a i poslovni status poremeti, i znatno umanji. Tačnije osoba ima neku malo veću reputaciju na društvenim mrežama, i samim tim ima i veoma dosta prijatelja. Sve te uvrede, laži i neistine koje nisu nimalo zanemarljive, iznete su u javnost na osnovu čega ću ja izgubiti i posao, a i članovi moje celokupne porodice nisu izostavljeni, jer se to odrazilo i na sina koji ide u školu, i maloletan je. Ima dosta problema sa drugim đacima koji mu prave dosta problema. Muž je čak i u više navrata izgubio velike poslove, jer je inače privatnk, a od toga živimo. Njegovi su poslovi od velike materijalne dobiti, i moraju klijenti imati poverenja u njega, jer se novac uplaćuje unapred. Sve u svemu, ništa nije tako bezazleno i ako je preko društvenih mreža. Ima tu stvarno dosta toga ,jer to traje već 3 meseca, i ja moram da požurim. Hvala vam unapred i molim vas da mi odgovorite u što kraćem roku. HVALA…. S poštovanjem…

Poštovana,

Krivično delo uvrede uređeno je 170. članom Krivčnog zakonika Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013).
Osnovni oblik uređen je stavom 1. i kaže da će se kazniti lice koje uvredi drugoga.
Stavom 2. regulisan je teži oblik koji podrazumeva da je uvreda učinjena putem štampe, radija, televizije ili sličnih sredstava ili na javnom skupu.
Za ovo krivično delo goni se po privatnoj tužbi. (član 177.)
Privatna tužba je uređena članom 65. Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, , 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014).
Privatna tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od tri meseca od dana kada je oštećeni saznao za krivično delo i osumnjičenog, u Vašem slučaju od dana kada ste saznali da to lice iznosi neistine o Vama na društvenoj mreži. Nadležan sud je osnovni sud na čijoj teritoriji okrivljeni ima prebivalište ili boravište.
Stavu 3. kaže da ako je oštećeni podneo krivičnu prijavu ili predlog za krivično gonjenje, a u toku postupka se utvrdi da se radi o krivičnom delu za koje se goni po privatnoj tužbi, prijava, odnosno predlog smatraće se blagovremenom privatnom tužbom ako su podneti u roku predviđenom za privatnu tužbu.
To praktično znači da možete podneti i krivičnu prijavu, a ona će se u postupku smatrati kao blagovremena privatna tužba. Bitno je pazite da ne prekoračite rok koji iznosi tri meseca od dana kada ste saznali za krivično delo i učinioca.
Više o krivičnoj prijavi možete pročitati ovde.
https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/krivicno-pravo/krivicna-prijava/

Mladi Pro Bono