Moj otac je umro (u 70-oj godini života) pre tačno 40 dana. Sva imovina stečena je u braku sa mojom majkom, ali se sve vodi na njeno ime. U braku su od 1970. godine. S obzirom da ona ide u poznijim godinama plašim se da je neko ne prevari i ona mu prepiše jednog dana svu stečenu imovinu. Slažem se da ona treba da bude korisnik svega za vreme svoga života ali ne znam kako da pokrenem ostavinski postupak, a da nju ne povredim. Inače ubeđena je da to sve pripada sada samo njoj i ništa nama deci. Ja i sestra smo udate i imamo svoje porodice ali mi ne bi bilo svejedno da jednog dana uđemo u neprijatnosti niti bih uzimala nešto što meni ne pripada. Još da napomenem da sa očeve strane imam polubrata koji je zakonski priznat od strane oca pre 2 godine iako je on iz veze sa osobom sa kojom je moj otac bio pre braka sa mojom majkom. Majka ne priznaje njega kao mogućeg naslednika bolje reći ne priznaje ni jedno od nas troje kao naslednike već je spremna da sve uradi da to bude samo njeno. Koja su prava svih nas?

Poštovana,

Prema Zakonu o nasleđivanju Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS” br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) članu 1. nasleđuje se zaostavština. Zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti. Pošto je sva imovina Vašeg oca stečena u braku sa Vašom majkom i vodi se na njeno ime, ona je sada jedini vlasnik cele imovine. Vaš otac nije bio vlasnik u trenutku smrti i samim tim ta imovina ne čini njegovu zaostavštinu. Dakle, u pogledu pomenute imovine, Vi, kao naslednici ne možete učiniti ništa jer je Vaša majka vlasnik svega i nema svrhe da pokrećete ostavinski postupak.
Vaša sestra i Vi ćete svakako tu imovinu naslediti posle majčine smrti kao zakonski nasledici. Tada, ukoliko želite da date jedan deo imovine Vašem polubratu to možete učiniti tako što ćete sa njim zaključiti ugovor o poklonu.
Takođe, biste Vaša sestra i Vi mogle da sa majkom (pod uslovom da se ona složi sa tim) zaključite ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života. Vaša majka bi bila korisnik, a posle njene smrti ta imovina bi bila raspodeljena između Vas dve onakako kako je to predviđeno ugovorom. Posle toga opet ukoliko to želite jedan deo imovine možete ugovorom o poklonu preneti na polubrata.
Više o ugovoru o ustupanju i raspodeli imovine za života možete pročitati ovde:
https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/nasledno-pravo/ugovor-o-ustupanju-i-raspodeli-imovine-za-zivota/

Mladi Pro Bono