Dobar dan imam krivično delo član 204. stav 3 pa bih hteo da znam koliko vremena mora da prođe da bi zastarilo?

Poštovani,

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS”br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013 ) za krivično delo teške krađe propisana je kazna zatvora od jedne do osam godina.
Prema članu 103. da bi gonjenje za krivično delo za koje se može izreći kazna preko pet godina zastarilo potrebno je da protekne 10 godina od izvršenja krivičnog dela.
Članom 104. je propisano da se zastarelost prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela. (stav 3. )
Isto tako, zastarelost se prekida i kad učinilac u vreme dok teče rok zastarelosti učini isto tako teško ili teže krivičnog delo. (stav 4)
Svakim prekidom zastarelost počinje ponovo da teče. (stav 5.)
Apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja.(stav 6.) U Vašem slučaju bi to bilo 20 godina od izvršenja krivičnog dela.

Mladi Pro Bono