Poštovani, razveo sam se sa suprugom sporazumno i redovno plaćam alimentaciju. Moja kćerka koja živi sa suprugom je upravo sada napunila 18 godina i iduće godine završava IV razred srednje skole. Moje pitanje upućeno Vama je dokle sam ja obavezan da plaćam alimentaciju? S poštovanjem!

Poštovani,
Izdržavanje deteta uređeno je članovima 154. i 155. Porodičnog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 18/05 i 72/11). Osim maloletnog deteta, pravo na izdržavanje od roditelja ima i punoletno dete ako je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje (sve dok traje takvo stanje) ili ako se redovno školuje, a najkasnije do navršene 26. godine. U ovom drugom slučaju, punoletno dete ima pravo na izdržavanje srazmerno mogućnostima roditelja, a u oba slučaja punoletno dete nema pravo na izdržavanje akko bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelja.

S poštovanjem,
Vaš Mladi ProBono