Poštovani, u narednom periodu treba da dobijem poziv za izvršenje kazne zatvora od 8 meseci i zanima me kakvu dokumentaciju treba da priložim za odlaganje kazne, a hteo bih da se pozovem na završetak sezonskih poslova te da odložim to za 3 meseca. Unapred zahvalan.

Poštovani,

postupak odlaganja izvršenja kazne zatvora počinjete sa pisanjem molbe. Član 59. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija( “Sl. glasnik RS”, br. 55/2014)koji nabraja razloge za odlaganje izvršenja u stavu 6. kaže : “ako je osuđenom odlaganje potrebno zbog neodložnih poljskih ili sezonskih radova ili radova izazvanih kakvim udesom, a u porodici osuđenog nema potrebne radne snage – najduže tri meseca od dana odlaganja”

U molbi se navodite razloge za odlaganje, prilažete  dokaze koji potvrđuju navedene razloge i naznačavate vreme za koje se odlaganje traži. Molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora podnosi se u roku od tri dana od prijema naloga za izvršenje kazne.

Molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora podnosi se predsedniku nadležnog osnovnog suda.

Povodom molbe predsednik je dužan da odluči u roku od 3 dana. Neblagovremenu molbu, molbu koju podnese neovlašćeno lice i molbu uz koju nisu blagovremeno priloženi dokazi, predsednik osnovnog suda odbacuje.

Ukoliko se vaša molba odbije, imate pravo da se žalite u roku od 3 dana od prijema rešenja o odbijanju žalbe. Žalbu podnosite predsedniku nadležnog viseg suda koji je dužan da o njoj odluči u roku od 3 dana.

 

S poštovanjem,

Mladi Probono.